טכנולוגיות בינה עסקית

טכנולוגיות בינה עסקית

מערכות מידע וטכנולוגיות עסקיות הן חלק בלתי נפרד מפעילותו השוטפת של הארגון. הקורס טכנולוגיות עסקיות יתמקד בהיבטים העסקיים של המערכות הטכנולוגיות ויספק למשתתפים היכרות עם מערכות אלו. בנוסף, קורס זהעוסק בהיבטים השונים של תחקור, תצוגה והפקת תובנות מאוספי נתונים גדולים באמצעות כלי איסוף, כלי תחקור וכלי ויזואליזציה. השימוש בכלים אילו הכרחי בסביבה העסקית, בשל הנפח והקצב בו נוצרים ונאספים הנתונים והצורך של עסקים בקבלת החלטות מהירות ומושכלות. בקורס נבחן כיצד טכנולוגיות ניתוח נתונים משמשות לשיפור קבלת החלטות, נלמד את העקרונות והטכניקות של ניתוח נתונים ונבחן דוגמאות מן התחום העסקי כדי למקם את השיטות בהקשר, לפתח חשיבה מוכוונת ניתוח נתונים ולהדגים את השימוש במודלים.

 

הסטודנטים ישתמשו בכלי - PowerPivot, Power Query ב-Excel, לחיבור לנתונים ממקורות שונים, ליצירת מודל נתונים רב ממדי ולתחקורו מתוך לוחות מחוונים ובאמצעות מדדים בשפת DAX ויקבלו בסיס מעשי ותיאורטי שיאפשר העמקה בתחום.

המרצה

מר אריק אדלמן

מר אריק אדלמן