עיצוב בסיסי נתונים*

הקורס מקנה לסטודנט יכולת להבין לעומק את נושא מסדי הנתונים, תוך הבנת דיאגראמת ERD ותוך שימוש בסביבת פיתוח של-SQL Server .

תחום הData Science והשימושים שלו בתחום העסקי (Business Data Analytics) כוללים טכנולוגיות ושיטות המאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות שאינם בהכרח מאורגנים. נתונים אלו, מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועים העסקיים.  הקורס עוסק בעקרונות שפת ה SQL. הסטודנטים יתרגלו במעבדות את מגוון הטכנולוגיות, הכלים והפתרונות, המסופקים בסביבת שפת ה SQL, וכן בחיבורה לעולם העסקי.

המרצה

מר אריק אדלמן

מר אריק אדלמן