ניהול פיננסי בחברות טכנולוגיה

ניהול פיננסי בחברות טכנולוגיה

הכרת מושגי היסוד בשטח המימון והניהול הפיננסי. מטרת הקורס להקנות לסטודנטים מיומנויות בסיסיות ושיטות עבודה של ניהול פיננסי בחברות טכנולוגיות. ידע זה חיוני ביותר בתכנון המדיניות הפיננסית במסגרת רחבה יותר של האסטרטגיה העסקית של הפירמה. כמו כן, ידע זה יאיר הבנתם של נושאים נושקים כמו אסטרטגיות שיווק וייצור.

המרצה

ד

ד"ר שמואל (מולה) כהן