שימושי מחשב בעולם הפיתוח הניהולי-טכנולוגי*

הייצור במפעלים תעשייתיים ובעסקים מסחריים בעולם הפיננסי הינו תהליך מורכב המתבסס על מספר רב של שלבי ייצור, משאבי ייצור וכמות גדולה מאוד של נתונים המשתתפים בתהליך, כל זאת כפי שמשתקף במערכות המידע.  בעיות בתחום הלוגיסטיקה כגון: רכש, מלאי, אחזקה, שינוע, וניהול רשתות הספקה דורשות מערכות מידע מורכבות שיאפשרו שימוש בכלים אנליטיים לניתוח נתונים. 

לכן מטרת הקורס היא להקנות ידע, כלים וניסיון מעשי למימוש המתודולוגיה המוצגת באמצעות מערכות מידע, פיתוחן והבנתן לעומק על בסיס דוגמאות מתחום התעשייה. זאת בשילוב כלי עבודה מעשיים כגון : אקסל,  SQL, ו- Python. השאיפה היא שבתום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להגדיר בצורה בהירה דרישות פיתוח של מערכת המידע, תוך הבנה של מרכיביה והארכיטקטורה שלה ואף לקחת חלק פעיל בתהליך פיתוח של מערכת כזו.

המרצה

מר אריק אדלמן

מר אריק אדלמן